O nas

PTORL OddziaŁ Śląsko-Opolski

Oddział Śląsko-Opolski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi skupia lekarzy będących specjalistami z zakresu otorynolarynglogii, otorynolaryngologii dziecięcej oraz lekarzy będących w trakcie specjalizacji z terenu województwa śląskiego oraz opolskiego.

Zapraszamy na spotkania naukowe PTORL

Członkostwo

Aby zostać członkiem Oddziału śląsko-opolskiego PTORL należy złożyć do Zarządu Oddziału PTORL deklarację członkowską podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.
Ponadto należy uiścić składkę członkowską poprzez stronę: 
 www.indexcopernicus.com/index.php/pl/skladka

Przypominamy, iż zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Towarzystwa, członkowie zobowiązani są do regularnego, corocznego wnoszenia składki członkowskiej na rzecz Towarzystwa.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z 15 czerwca 2016r., od 2017 roku składka członkowska jest połączona z prenumeratą czasopism naukowych będących oficjalnymi organami Towarzystwa: „Otolaryngologia Polska” (dwumiesięcznik) lub „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” (kwartalnik).