Spotkanie naukowe 13.02.21r

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL odbyło się po raz pierwszy online. Program spotkania obejmował: 

1.     Przedstawienie sylwetek oraz dyskusja dotycząca kandydatów do „Lauru Śląskiej Laryngologii”: Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek, prof. dr hab. med. Jacek Składzień.

2.     „Nowości w COVID-19” przedstawi dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz - specjalista chorób zakaźnych i hepatolog, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu ŚUM w Katowicach

3.     „Postępowanie przeciwbólowe po zabiegach operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów otorynolaryngologicznych” przedstawi prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngolog Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu ŚUM w Katowicach

4.     Krótkie wystąpienie przedstawiciela sponsora spotkania firmy BERLIN-CHEMIE MENARINI

Dziękujemy za Państwa udział i ciekawą dyskusję.

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL