Zjazd w Większycach

Zjazd wyborczo-szkoleniowy Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL ChGiSz odbył się 20 kwietnia 2024r. Podczas zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy zarząd Oddziału Towarzystwa. Nowym Przewodniczącym Zarządu został  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski. Serdecznie Gratulujemy!

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL18.12.21

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 18.12.2021r.

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Dziękujemy za udział w spotkaniu, które odbyło się online 27.11.21r.


Prof. dr hab. n. med Krzysztof Morawski wygłosił wykład pt. „Perlak ucha środkowego- temat wciąż aktualny”.


Podczas drugiej części spotkania spotkania przyznano „Laury Śląskiej Laryngologii”. Uhonorowani zostali:
Prof. dr hab. med. Stanisław Bień
Prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL

Spotkanie naukowe 13.02.21r

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL odbyło się po raz pierwszy online. Program spotkania obejmował: 

1.     Przedstawienie sylwetek oraz dyskusja dotycząca kandydatów do „Lauru Śląskiej Laryngologii”: Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek, prof. dr hab. med. Jacek Składzień.

2.     „Nowości w COVID-19” przedstawi dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz - specjalista chorób zakaźnych i hepatolog, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu ŚUM w Katowicach

3.     „Postępowanie przeciwbólowe po zabiegach operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów otorynolaryngologicznych” przedstawi prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngolog Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu ŚUM w Katowicach

4.     Krótkie wystąpienie przedstawiciela sponsora spotkania firmy BERLIN-CHEMIE MENARINI

Dziękujemy za Państwa udział i ciekawą dyskusję.

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL