Zjazd w Większycach

Zjazd wyborczo-szkoleniowy Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL ChGiSz odbył się 20 kwietnia 2024r. Podczas zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy zarząd Oddziału Towarzystwa. Nowym Przewodniczącym Zarządu został  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski. Serdecznie Gratulujemy!

ZAPROSZENIE


Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - Oddział Śląsko-opolski serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 17.02.2024r., o godzinie 13:00 w Hotelu Opolanka Ul. Dworska 2, 45-843 Opole (Opole Zachód)


Spotkanie w Kamieniu Śląskim 28 października 2023 roku o godzinie 12:00.

Szanowni Państwo,

W imieniu prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Morawskiego oraz Zarządu Oddziału Śląsko - Opolskiego PTORL ChGiSz mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie organizowane w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Sanktuarium św. Jacka) w Kamieniu Śląskim, które odbędzie się dnia 28 października 2023 roku o godzinie 12:00.

Spotkanie poświęcone będzie naszemu koledze Jerzemu Jakubiszynowi, wieloletniemu ordynatorowi Oddziału Laryngologii w Opolu, w związku z jego przejściem na emeryturę.

Spotkanie zaszczycą znamienici goście z Polski, tj., prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, którzy wygłoszą wykłady na zaproszenie.

Po wykładach wszystkich uczestników spotkania zapraszamy na uroczystą kolację.

Zapraszają gospodarze spotkania:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski,  Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

dr hab. n. med. Paweł Sowa prof. SUM, Przewodniczący Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL ChGiSz


Miejsce spotkania: 47-325 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1a, tel.: +48 77 46-71-120

Jest możliwość rezerwacji hotelu w miejscu spotkania.

http://kamien.biz/104/sanktuarium-sw-jacka.html

Dr Jerzy Jakubiszyn

Spotkanie szkoleniowe 24.06.2023r.- Zamek Moszna

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Klinikę Otorynolaryngologii Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Zarządu Oddziału Śląsko-opolskiego PTORL.

Profesor Wacław Franciszek Bartłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Próba portretu
autorzy: ANDRZEJ KIERZEK, JACEK KOZAKIEWICZ

Streszczenie
Jednym z wybitniejszych otorynolaryngologów lwowskich okresu Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz otorynolaryngologów śląskich w czasie po drugiej wojnie światowej był profesor Wacław Franciszek Barłomiej Kuśnierczyk (1908-1997). Szeroko przedstawiono jego rodowód, tradycje rodzinne, dzieciństwo, lata szkolne oraz uniwersyteckie w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Przedstawiono drogę zawodową i naukową tego lekarza, wykształconego także w ośrodkach zagranicznych, w okresie lwowskim, warszawskim w czasie drugiej wojny światowej oraz w Nowym Sączu po drugiej wojnie światowej. Szczególnie dokładnie zanalizowano jego działalność naukową w Śląskiej Akademii Medycznej oraz Instytucie Onkologii w Gliwicach. Ta działalność doprowadziła go do tytułu profesora i kierownika Kliniki Otolaryngologicznej w Katowicach. Ukazano profesora Kuśnierczyka jak człowieka dużego formatu, poświęcającego także wiele czasu rodzinie, człowieka taktownego, wrażliwego, przyjaznego
pacjentom i młodym lekarzom, jego zainteresowania muzyką, literaturą, turystyką etc.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Zebranie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 17.12.22r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na zebranie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL, które odbędzie się w formie stacjonarnej 17.12.2022 r. (sobota) o godzinie 12.00 w Domu Lekarza ŚIL w Katowicach.

W programie:

Wykłady: 
- Prof. Wojciech Majewski "Radioterapia wczoraj i dziś"

- Dr Beata Hejduk "Diagnostyka obrazowa - kryteria rozpoznawania zmian nowotworowych"

- Uroczystości wręczenia Laurów Śląskiej Laryngologii


Serdecznie zapraszamy,
będzie nam niezmiernie miło zobaczyć się z Państwem.

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL

Spotkanie sponsorowane przez firmę Atos
26.11.2022 r.

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na zebranie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL, które odbędzie się w formie zdalnej. Zebranie zaplanowane jest na 26.11.2022 r. (sobota), o godzinie 10.00.

W programie zebrania:
1. Wykład „Chirurgiczne aspekty leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego” Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
2. Wykład „ Zaawansowany rak krtani- laryngektomia całkowita i co dalej? Dr hab. n. med. Paweł Sowa
3. Wystąpienie przedstawicielki firmy Atos - Agnieszka Guzowska

Dołącz do spotkania Zoom https://us06web.zoom.us/j/81657658339?pwd=Q2lUc0lCV1FGcTFxT2x6TkRhVmUxUT09

Identyfikator spotkania i kod dostępu zostały przesłane do Państwa drogą mailową.


serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORLZebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 12 marca 2022r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Podczas zebrania odbyły się wybory nowego Zarządu Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL oraz wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie w trakcie zjazdu PTORL we Wrocławiu.

Wynik wyborów:
Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL:
Przewodniczący
Dr hab. n. med. Paweł Sowa
Sekretarz
Dr n. med. Maciej Zieliński
Skarbnik
Lek. Natalia Zięba
Członkowie zarządu
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Dr hab. n. med. Wojciech Smółka

Archiwalne spotkania

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 18.12.2021r

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Dziękujemy za udział w spotkaniu, które odbyło się online 27.11.21r.


Prof. dr hab. n. med Krzysztof Morawski  wygłosił wykład pt. „Perlak ucha środkowego- temat wciąż aktualny”.


Podczas drugiej części spotkania spotkania przyznano „Laury Śląskiej Laryngologii”. Uhonorowani zostali:
Prof. dr hab. med. Stanisław Bień
Prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 18.12.2021r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na zebranie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL, które i tym razem odbędzie się w formie zdalnej. Zebranie zaplanowane jest na 18.12.2021 r. (sobota), o godzinie 11.15.

Program:

11:15 Otwarcie zebrania

11:30 Wykład- „Perlak ucha środkowego- temat wciąż aktualny”- prof. dr hab. n.med Krzysztof Morawski

12:00 transmisja na żywo z Domu Lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej z Uroczystości wręczenia Laurów Śląskiej Laryngologii

Aby dołączyć do spotkania kliknij link https://us02web.zoom.us/j/89208717219?pwd=SUdLZW1CaVdjYVhibVM5bHUxa0gzdz09


serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL

Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL - 27.11.2021r. 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Dziękujemy za udział w spotkaniu, które odbyło się online 27.11.21r.


Z wyrazami szacunku,

Zarząd Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL


Program:

1. Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Otorynolaryngologii Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Ścierskiego na temat aktualnych spraw w Województwie Śląskim.

2. Prezentacja pt.: „Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych w praktyce lekarza laryngologa” – Dr n. med. Piotr Hadrowicz, Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Częstochowie

3. Prezentacja pt.: „Diagnostyka i leczenie guzów ślinianki przyusznej” – Dr hab. n. med. Paweł Sowa, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu  

  


Spotkanie Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 13.02.2021r.

Dziękujemy za udział w spotkaniu naukowym Oddziału Śląsko-Opolskiego PTORL 13 lutego 2021r. Zapraszamy na kolejne spotkania!

Na naszej stronie znajduje się również obszerne przedstawienie sylwetek kandydatów do „Lauru Śląskiej Laryngologii”.