„Laur Śląskiej Laryngologii” w roku 2021 otrzymali:

Prof. Jacek Składzień

Prof. Andrzej Kierzek

Prof. Stanisław Bień