Maj 2003 r.                                                                                           

- przedstawienie propozycji w trakcie zebrania naukowo- szkoleniowego oddziału, która spotkała się z akceptacją Koleżanek i Kolegów.                                                                                      

Jesień 2003 r.                                                                                   

- dr n. med. Jacek Kozakiewicz, w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału PTORL przygotował projekt regulaminu wyróżnienia , który został poddany konsultacji w gronie m.in. Kierowników Klinik, ordynatorów oddziałów wojewódzkich oraz członków Zarządu.- prof. T. Gierek, prof. A. Łępkowski, prof. G. Namysłowski, dr : A. Bluszcz, J. Jakubiszyn, E. Kondracka, J. Stolaronek, Z. Świerczyński, W. Wróbel, D. Zbrowska – Bielska.

27 listopada 2003 r.                                                             

- Zarząd Oddziału, uwzględniając opinie środowiskowe i uwagi konsultantów, przyjął projekt regulaminu wyróżnienia.                                                                    

22 stycznia 2004 r.                                                   

- uczestnicy zebrania naukowo - szkoleniowego Oddziału jednomyślnie zaakceptowali projekt przygotowany przez Zarząd.

19 lutego 2004 r.                                                                  

- ordynatorzy oddziałów wojewódzkich wyłonili spośród siebie trzech przedstawicieli do udziału w pracach Kapituły wyróżnienia. Skład Kapituły wyróżnienia na dzień 19 lutego 2004 r. :

prof. T. Gierek, prof. A. Łępkowski, prof. G. Namysłowski, prof. J. Pilch, dr hab. M. Misiołek, dr n. med. D. Zbrowska - Bielska, dr n. med. J. Jakubiszyn, dr n. med. J. Kozakiewicz, dr n.med. J. Stolaronek.

6 marca 2004 r.                                                         

- wybory pozostałych czterech członków Kapituły podczas zebrania naukowo- szkoleniowego oddziału, w trakcie „Warsztatów Laryngologicznych” w Szczyrku.                                                                  

Ostateczny skład Kapituły wyróżnienia na dzień 6 marca 2004:

Prof. T. Gierek, prof. A. Łępkowski, prof. G. Namysłowski, prof. J. Pilch, dr hab. M. Misiołek, dr n. med. D. Zbrowska - Bielska, dr n. med. J. Jakubiszyn, dr n. med. J. Kozakiewicz, dr n. med. J. Stolaronek, dr M. Bernacka, dr J. Brasse, dr Z. Michel, dr B. Odlanicka - Poczobutt.