Zarząd Oddziału 

Przewodniczący
Dr hab. n. med. Paweł Sowa
Sekretarz
Dr n. med. Maciej Zieliński
Skarbnik
Lek. Natalia Zięba
Członkowie zarządu 
Dr n. med. Jacek Iwko
Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn