Zarząd Oddziału 

Przewodniczący
Dr hab. n. med. Paweł Sowa
Sekretarz
Dr n. med. Maciej Zieliński
Skarbnik
Lek. Natalia Zięba
Członkowie zarządu 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Dr hab. n. med. Wojciech Smółka